CÔNG TY CỔ PHẦN CÁN THÉP CƠ KHÍ ĐÚC HỒNG LĨNH

Địa chỉ: Số 60 Đường Nguyễn Đổng Chi, TDP 7, P. Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh, TP. Hà Tĩnh

Tell: (0239) 2212368 - (0239) 6266566

Hotline: 0913.010.808 - 0966.626.566

Email: cokhiduc68@gml.com - Website: www.cokhiduchonglinh.ticc.vn